Chiếm đoạt

Ngoài các chức năng đi chiến dịch, phó bản, đấu trường, mê cung … Các bạn còn có thể tham gia các hoạt động ngoài thành bằng cách chiếm đoạt. Một trong những chức năng thú vị và không kém phần hả hê của người thắng cuộc.

Ở đây sẽ có 3 loại chiếm đoạt sau:

Chiếm Thành

Trong khu vực bên ngoài sẽ có các thành của người chơi khác phân bố khắp nơi. Nhiệm vụ của bạn là chạy đi tìm kiếm các thành có khả năng “bắt nạt” để tấn công.

Tấn công thành công có thể nhận được tiền Vàng cướp được và điểm Chiến Hồn. Tấn công thất bại sẽ không nhận được gì. 1 ngày có tối thiểu 5 lần tấn công người chơi khác và điều kiện tấn công là 2 bên không chênh lệch nhau quá 10 cấp.

Chiếm Mỏ Vàng

Hiện tại mới chỉ có một loại mỏ là Mỏ Vàng. Mỏ cấp càng lớn thì sản lượng vàng thu về hàng giờ càng lớn.

Có thể chiếm đoạt mỏ hoang hoặc mỏ từ người chơi khác. Mỗi lần chỉ chiếm tối đa 2 mỏ. Khi thời gian khai thác mỏ đã hết mới có thể chiếm thêm.

Chiếm Kho Báu

Được phân bố rải rác khắp bản đồ. Việc đánh chiếm kho báu không giới hạn số lần. Mỗi lần tấn công thành công có thể nhận được kinh nghiệm hoặc vật phẩm.

Săn Quái Vật

Nếu một ngày đã sử dụng tối đa các chức năng trong thành thì việc đi săn là lựa chọn số 1.

Cũng được bố trí rải rác khắp bản đồ. Tấn công các quái vật này có thể nhận kinh nghiệm và các vật phẩm ngẫu nhiên.

X